Besluit maatwerkvoorschriften Plechelmusstraat 10, 7587 AT De Lutte

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AT 10
Publicatiedatum
07-02-2018
Einddatum
21-03-2018
Kaart behorende bij: Besluit maatwerkvoorschriften Plechelmusstraat 10, 7587 AT De Lutte

Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 van het  Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:

Beschrijving

’t Theeluttke, Plechelmusstraat 10, 7587 AT De Lutte.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.