Aanvraag om omgevingsvergunning Smalmaatstraat 51, 7581 HH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581HH 51
Publicatiedatum
07-02-2018
Einddatum
21-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Smalmaatstraat 51, 7581 HH Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een overkapping op het perceel Smalmaatstraat 51, 7581 HH Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.