Aanvraag om omgevingsvergunning Diepenbroclaan 19, 7582 CX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CX 19
Publicatiedatum
07-02-2018
Einddatum
21-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Diepenbroclaan 19, 7582 CX Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving


Kappen van 1 berk op het perceel Diepenbrocklaan 19, 7582 CX Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.