Verleende vergunning APV en bijzondere wetten voor het houden van de Drielandsteenloop

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten voor het houden van de Drielandsteenloop

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Belastingdienst Douane Nijmegen, de heer T.C. Schoof, postbus 1537, 6501 BM Nijmegen voor het houden van de Drielandsteenloop op woensdag 16 mei 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur door het buitengebied van Losser, start en finish bij KVV Losser, Bookholtlaan 7, 7581 BB in Losser. ¹
Datum bekendmaking 21 maart 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.