Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Oos Café, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BL 69
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Oos Café, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Oos café, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in dat horecabedrijf gedurende het tijdvak van 22 maart 2018 tot en met 31 december 2018¹
Datum bekendmaking 23 maart 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.