Verleende slijterijvergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RG 71
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Verleende slijterijvergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende slijterijvergunning verleend aan:
 

Beschrijving

mevrouw A.A.J.M Kuipers- Aalderink voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf Sterrebos, gevestigd aan de Beuningerstraat 71, 7588 RG te Beuningen.
Datum bekendmaking, 22 maart 2018.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.