Verleende drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 69. 7586 BL Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BL 69
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Verleende drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 69. 7586 BL Overdinkel

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende drank- en horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Mevrouw J.S. Riesewijk voor het uitoefenen van het horecabedrijf Oos café, gevestigd aan de Hoofdstraat 69, 7586 BL te Overdinkel.
Datum bekendmaking, 23 maart 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.