Verleende drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 2, 7586 BT Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BT 2
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Verleende drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 2, 7586 BT Overdinkel

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende drank- en horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De heer A. Posthumus voor het uitoefenen van het horecabedrijf Dinkelbrug, 
Gevestigd aan de Hoofdstraat 2, 7586 BT te Overdinkel
Datum bekendmaking, 23 maart 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.