Kennisgeving mobiel puinbreken op het perceel Oldenzaalestraat 135, 7581 PZ Losser

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581PZ 135
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken op het perceel Oldenzaalestraat 135, 7581 PZ Losser

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweeme BV, Witteweg 10b, 7679 VV Langeveen 
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser
Periode: 9 april 2018 tot 9 mei 2018
Verwachte hoeveelheid: 400 ton.
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin.
Geluid (bronvermogen): 
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.

 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.