Besluit omgevingsvergunning ter hoogte Lutterstraat 64 en 66 en Van Deinselaan 13 en 15 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7582ZP 13
  • 7581BV 64
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning ter hoogte Lutterstraat 64 en 66 en Van Deinselaan 13 en 15 in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van drie bomen op percelen ter hoogte van het perceel Lutterstraat 64 en 66, 7581 BV Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9016 en ter hoogte van het perceel Van Deinselaan 13 en 15, 7582 ZP Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 3991.
Datum bekendmaking 26 maart 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.