Aanvraag omgevingsvergunning Volterdijk 10, 7588 PS Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PS 10
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Volterdijk 10, 7588 PS Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Bouwen van een schuur op het perceel Volterdijk 10, 7588 PS Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.