Aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan 28, 7581 BZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BZ 28
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan 28, 7581 BZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van twee dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning gelegen op het perceel Sportlaan 28, 7581 BZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.