Aanvraag omgevingsvergunning Rosmolen 33, 7587 RP De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RP 33
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Rosmolen 33, 7587 RP De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op het perceel Rosmolen 33, 7587 RP De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.