Aanvraaag omgevingsvergunning Gronausestraat 5 en 7, 7581 CC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 5
Publicatiedatum
04-04-2018
Einddatum
16-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraaag omgevingsvergunning Gronausestraat 5 en 7, 7581 CC Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een pand op de percelen Gronausestraat 5 en 7, 7581 CC Losser ten behoeve van cafetaria Cowyn.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.