Stookontheffing tussen Invalsweg 35 en 37, 7586 RB Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1347

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RB 35
Publicatiedatum
28-03-2018
Einddatum
09-05-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing tussen Invalsweg 35 en 37, 7586 RB Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1347

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2018, 2019 en 2020 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Tussen Invalsweg 35 en 37, 7586 RB Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1347.
Datum bekendmaking 22 maart 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.