Aanvraag om omgevingsvergunning Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
28-03-2018
Einddatum
09-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een onderkomen voor een elektro car op het perceel Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.