Aanvraag om omgevingsvergunning Leusinkweg 21, 7582 CM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CM 21
Publicatiedatum
28-03-2018
Einddatum
09-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Leusinkweg 21, 7582 CM Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Milieu neutraal veranderen van de inrichting op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.