Aanvraag om omgevingsvergunning Koopsweg 12, 7587 PM De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PM 12
Publicatiedatum
28-03-2018
Einddatum
09-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Koopsweg 12, 7587 PM De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het vergroten van de oppervlakte aan bijgebouwen met 150m² op het perceel Koopsweg 12, 7587 PM De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.