Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 65, 7586 BL Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BL 65
Publicatiedatum
28-03-2018
Einddatum
09-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 65, 7586 BL Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanbrengen van gevelreclame op het perceel Hoofdstraat 65, 7586 BL Overdinkel.
 

Procedure

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
Aanbrengen van gevelreclame op het perceel Hoofdstraat 65, 7586 BL Overdinkel.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.