Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

- Stepteam Twente, de heer A. Nap, Bankastraat 111, 7556 AR Hengelo voor het houden van het evenement “WK steppen” aan het Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser in het centrum van Losser en het buitengebied van Losser op de volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 20 juli 2018 8:00 uur tot 14:00 uur.
- Zondag 22 juli 2018 8:00 uur tot 14:00 uur. ¹
Datum bekendmaking 14 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.