Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 15
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Loopvereniging Dionysos, de heer J. Kolner,  de Kerkuil 118, 7591 KC Denekamp voor het houden van de Landgoed Twente Marathon start en finish bij Erve Beverborg, Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte op zaterdag 13 oktober 2018 van 09.00 uur tot en met 20.00 uur ¹
Datum bekendmaking 14 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.