Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 118 tot 163, 7586 BW Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BW 118
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 118 tot 163, 7586 BW Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

-  Stichting Euregiofeest Overdinkel, de heer H. Anderson, Veldkamp 37, 7586 GE Overdinkel   voor het houden van het evenement “euregiofeest” aan de hoofdstraat 118 tot nr. 163 in het centrum van Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 6 juli 2018 van 18:00 uur tot 24:00 uur.
- Zaterdag 7 juli 2018 van 9:00 uur tot 24:00 uur.
- Zondag 8 juli van 2018 12:00 uur tot 18:00 uur.¹
Datum bekendmaking 14 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.