Kennisgeving mobiel puinbreken Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PP 85
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

- Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser.
Periode: 25 juni 2018 tot 25 juli 2018
Verwachte hoeveelheid: 800 ton.
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin (menggranulaat).
Geluid (bronvermogen):
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 3 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 053-5377391.