Aanvraag omgevingsvergunning Oosterhof 16, 7581 WN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Oosterhof 16, 7581 WN Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

- Plaatsen van een schutting op het perceel Oosterhof 16, 7581 WN Losser.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.