Aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 81, 7581 XV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581XV 81
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 81, 7581 XV Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

- Kappen van een boom op het perceel Lijsterbesstraat 81, 7581 XV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.