Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerstraat 35, 7588 RG Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
27-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerstraat 35, 7588 RG Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

- Bouwen van een vrije loopstal op het perceel Beuningerstraat 35, 7588 RG Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.