Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BX 234
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
28-02-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Kaashandel Schouten, de heer F.H.M. Schouten, Schipholtlaan 48, 7534 CZ Enschede voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor de verkoop van kaas, zuivel en worst op het trottoir (oprit) ter hoogte van het perceel Hoofdstraat 234, 7586 BX in Overdinkel op elke donderdagmorgen in het jaar 2018.
Datum bekendmaking 3 januari 2018.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.