Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "Sterrengala"

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
28-02-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "Sterrengala"

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Losserse Carnavalsvereniging De Gaffel Aöskes, de heer P. Onland, De Pol 42, 7581 CZ Losser voor het houden van het evenement ‘Sterrengala’ op zaterdag 27 januari 2018 van 18.45 uur tot zondag 28 januari 2018 02.00 uur in sporthal De Fakkel in Losser. ¹
Datum bekendmaking 4 januari 2018.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.