Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 418.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser P 418
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
28-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van twee eiken op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 418.
Datum bekendmaking 3 januari 2018.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.