Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 7652 hoek Kopshofweg/Scholtinkstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 7652
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
28-02-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 7652, hoek Kopshofweg-Scholtinkstraat in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.