Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 146, 7587 PK De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PK 146
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
28-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 146, 7587 PK De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Bouwen van een werktuigenberging/opslag/overkapping ten behoeve van het agrarische bedrijf op het perceel Oldenzaalsestraat 146, 7587 PK De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.