Aanvraag om omgevingsvergunning Holsterheurneweg 5, 7588 PR Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PR 5
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
28-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Holsterheurneweg 5, 7588 PR Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Kappen van 1 wilg en 1 eik op het perceel Holsterheurneweg 5, 7588 PR Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage ligg