Aanvraag om omgevingsvergunning Fleerderhoekpad 1, 7587 NT De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NT 1
Publicatiedatum
17-01-2018
Einddatum
28-02-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Fleerderhoekpad 1, 7587 NT De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Kappen van 1 berk en 3 eiken op het perceel Fleerderhoekpad 1, 7587 NT De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen