Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Vlasakker 1 , 7582 AS Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582AS 1
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Vlasakker 1 , 7582 AS Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

P. Naafs, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK in Losser voor het houden van het VV Annie toernooi op het oude Tarveld, Vlasakker 1 , 7582 AS Losser op zaterdag 30 juni 2018 van 09.00 uur tot en met 17.00 uur.¹
Datum bekendmaking 27 juni 2018.
 

Procedure

Datum bekendmaking 27 juni 2018.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.