Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

R.G. Hoevers, Hannekerveldweg 46, 7581 BD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Brueghel aan het Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser op de volgende dagen en tijden;
- Donderdag 30 augustus 2018 van 18.00 uur tot 01.00 uur;
- Vrijdag 31 augustus 2018 van 10.00 uur tot 00.00 uur;
- Zaterdag 1 september 2018 van 00.00 tot 02.00 uur;
- Zaterdag 1 september 2018 van 10.00 uur tot 00.00 uur;
- Zondag 2 september 2018 van 00.00 tot 02.00 uur;
- Zondag 2 september 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 29 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.