Ontwerp “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
11-07-2018
Kaart behorende bij: Ontwerp “Bestemmingsplan Losser dorp,  partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 12 juli 2018 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp,  partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”.

Beschrijving

Omschrijving plan
Het bestemmingsplan beoogt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken op het perceel hoek Gronausestraat – Dr. Frederiksstraat te Losser. De horecabestemming van het perceel van voormalige cafe De Vereeniging wordt gewijzigd naar de bestemmingen ‘Tuin’en ‘Wonen’.

Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

 

 

 

 

 

 

Procedure

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 11 juli 2018

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen