Besluit omgevingsvergunning Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 5
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan voor het realiseren van een cafetaria op de begane grond, het verbouwen van een gebouw tot een cafetaria op de begane grond, en woning op de verdiepingen en het uitbreiden van het gebouw op de begane grond met een uitbouw en bijgebouwen op het perceel Gronausestraat 5-7, 7581 CC Losser.
Datum bekendmaking 29 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.