Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel gelegen tussen Hogeboekelweg 8A en 10, 7582 AJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AJ 10
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op een perceel gelegen tussen Hogeboekelweg 8A en 10, 7582 AJ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het tijdelijk plaatsen van woonunits op een perceel gelegen tussen Hogeboekelweg 8A en 10, 7582 AJ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.