Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 104, 7581 WJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 104, 7581 WJ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Havezatensingel 104, 7581 WJ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.