Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekende LSR00, sectie G, nummer 3773, toekomstig adres Waterradmolen 2, 7587 SJ de Lutte.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SJ 2
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekende LSR00, sectie G, nummer 3773, toekomstig adres Waterradmolen 2, 7587 SJ de Lutte.

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekende LSR00, sectie G, nummer 3773, toekomstig adres Waterradmolen 2, 7587 SJ de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.