Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6559, toekomstig adres Pastoor van Laakstraat 69, 7586 CB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CB 69
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6559, toekomstig adres Pastoor van Laakstraat 69, 7586 CB Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6559, toekomstig adres Pastoor van Laakstraat 69, 7586 CB Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.