Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6559 aan de Pastoor van Laakstraat in Overdinkel.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser K 6559
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een dubbele woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6559 aan de Pastoor van Laakstraat in Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.