Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 8189, tussen Oldenzaalsestraat 84 en 86, 7581 PW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 8189
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van twee vrijstaande woningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 8189, tussen Oldenzaalsestraat 84 en 86, 7581 PW Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.