Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6736, toekomstige adressen aan de Irisstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10003
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 12 woningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6736, toekomstige adressen aan de Irisstraat in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.