Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10003, toekomstige adressen aan de Irisstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 10003
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 4 woningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10003, toekomstige adressen aan de Irisstraat in Losser.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.