Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkhofweg 35, 7586 AA Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AA 35
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkhofweg 35, 7586 AA Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning op het perceel Kerkhofweg 35, 7586 AA Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.