Aanvraag omgevingsvergunning Smidskaamp 20 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BV 20
Publicatiedatum
09-08-2017
Einddatum
20-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Smidskaamp 20  in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Plaatsen van een dakkapel op het perceel Smidskaamp 20, 7587 BV De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.