Aanvraag omgevingsvergunning Rhododendronlaan 7 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NL 7
Publicatiedatum
09-08-2017
Einddatum
20-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Rhododendronlaan 7  in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Wijzigen van het gebouw vanwege de brandveiligheid op het perceel Rhododendronlaan 7, 7587 NL De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.