Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Bookholtlaan 7 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 7
Publicatiedatum
23-10-2017
Einddatum
04-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Bookholtlaan 7 in Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende gewijzigde Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Katholieke Voetbalvereniging Losser voor het uitoefenen van een horecabedrijf, gevestigd aan de Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser

Datum bekendmaking 23 oktober 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.