Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een Foodtruckmarkt aan de Holtweg 1 in Beuningen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PC 1
Publicatiedatum
01-11-2017
Einddatum
13-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een Foodtruckmarkt aan de Holtweg 1 in Beuningen

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • C.M. van Heek, Witbreuksweg 99, 7522 PH Enschede voor het houden van een Foodtruckmarkt op zondag 10 december 2017 aan de Holtweg 1, 7588 PC in Beuningen van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Datum bekendmaking 1 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.